มีนาคม 2020

เอชียประกันภัยมอบกรมธรรม์คุ้มครองCOVID19 - 06 มีนาคม 2020

บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน)โดยนายภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัยทั้ง 20 แห่ง เข้าร่วมในพิธีมอบกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 70,000 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท ให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์ โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เป็นผู้ส่งมอบ ณ.ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล.

กุมภาพันธ์ 2020

โครงการ “นักขายมือไฟ รุ่นที่ 1” - 18 กุมภาพันธ์ 2020

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สายงานการตลาดและการขาย ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักขายมือไฟ รุ่นที่ 1” โดย คุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่น ในสินค้าประกันอัคคีภัยของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารฝ่ายขายและทีมงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงาน และใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายและขายให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ต่อยอดสู่ความสำเร็จให้ยอดขายตามเป้าหมาย

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ได้มีวิทยากรพิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ คุณวีรวัฒน์ พลายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่าย  คุณวิศาล พัฒนโยธานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย คุณเบญจมาภรณ์ ประพรม ผู้จัดการฝ่าย จากสายงานการตลาดและการขาย คุณพรเพ็ชร ชูชื่นพฤกษาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไป  คุณศุภกฤษฎ์ กลิ่นนุช ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor และคุณกิตติวัฒน์ สังข์รุ่ง  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมีกิจกรรม workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์เป็นที่สนุกสนาน ณ ห้องประชุม THE SRI  7  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) ราชดำริ กรุงเทพฯ

ธันวาคม 2019

เอเชียประกันภัย ทำบุญบริษัทส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ - 20 ธันวาคม 2019

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณจุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้บริหารตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมพิธีทำบุญบริษัทประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และในช่วงกลางวันได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่พนักงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่ ถนนราชดำริ กรุงเทพ

พฤศจิกายน 2019

การประชุมผู้บริหารงานขาย สายงานการตลาดและการขาย ครั้งที่ 3/2562 - 18 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สายงานการตลาดและการขาย บริษัทเอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) ได้จัดการประชุมผู้บริหารงานขายระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ครั้งที่ 3/2562 โดย คุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1- 3 ของปี และร่วมกำหนดนโยบายทิศทางสำหรับการบริหารงานขายในปี 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้มีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์จากประเด็นหัวข้อทางธุรกิจต่างๆก่อให้เกิดความสามัคคี แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ห้องสุพรรณิการ์ 2 โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.นครนายก

อวยพรวันเกิดท่านประธาน - 12 พฤศจิกายน 2019

ฤกษ์งามยามดี 11.11 ทีมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย ตบเท้าเข้าร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังแก่คุณจุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) อย่างพร้อมเพรียงทั้ง 17 ท่าน โดยมีคุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ คุณระบุสูง สถิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการและคุณกิตติกร พลโภชน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจประกันภัย ให้การต้อนรับ

ในการนี้คุณจุลพยัพ ได้กล่าวทักทายและขอบคุณพร้อมสร้างความมั่นใจ ถึงทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัท ที่จะเติบโตและรุ่งเรืองไปด้วยกัน โดยในช่วงท้าย คุณวินัย ศรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้และกล่าวคำอวยพร ให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก เก็บรอยยิ้มแห่งความประทับใจกลับไปลุยงานต่อเพื่อเอเชียประกันภัยของเรา.

กระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง แผนประกันสุขภาพ “Asia Health Worry-Free “ - 01 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  บริษัทเอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) โดยสายงานการตลาดและการขายได้จัดอบรมแผนประกันสุขภาพ เอเชีย เฮลท์ วอรี่ ฟรี “Asia Health Worry-Free” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแผนประกันภัย รวมถึงการอัพเดทแบบประกันภัยและระบบการทำงานที่ทันสมัยที่บริษัทนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่น Agent Buddy หรือโปรแกรมการทำงานต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและทีมงานภาคใต้ สายงานคุณเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ และคุณเพ็ญศรี พุทธมุสิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย กว่า 80 ท่าน  นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมเพื่อสอบและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนตัวแทนให้มีใบอนุญาตดำเนินการขายได้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)กำหนด

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภูเบศวร เทพทรงพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเอง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.

ตุลาคม 2019

เอเชียประกันภัย ต้อนรับเลขาฯ คปภ.ในงานสัปดาห์ประกันภัย62 - 02 ตุลาคม 2019

นายระบุ สูงสถิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก  แก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ เอเชียประกันภัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย 62 มหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ณ. อิมแพค เมืองทองธานี

กันยายน 2019

เยี่ยมชมโรงงานรถไฟฟ้า FOMM - 20 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด(มหาชน) ได้รับเชิญจากบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าและทำประกันภัยให้แก่รถไฟฟ้าจำนวนกว่า 300 – 500 คัน กับเอเชียประกันภัย ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ที่มีมาตรฐานการผลิต และส่งออกในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN รวมถึงกลุ่มประเทศ EU ณ.FOMM (ASIA) Factory อมตะนคร จ.ชลบุรี

โดยคุณโกวิทย์ เจียมสว่างพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินไหม พร้อมทีมฝ่ายสินไหมรถยนต์ และคุณอภัสนันท์ ยุวตรัยลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย คุณธัญญรัศม์ รยาสิริชินาธิป ผู้จัดการเขต และตัวแทนอู่ในเครือ เป็นตัวแทนบริษัทไปเยี่ยมชมในครั้งนี้.

เอเชียประกันภัยร่วมยินดี - 11 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา   คุณศิริเพ็ญ มัติโก  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขาย พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกัญญ์ณณัฎฐ์ เดือนน้ำอิ้ง ตัวแทนขายภายใต้สายงานคุณพัทธพล กลิ่นรอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย ในการเปิดสถานตรวจสภาพรถโบโซ่เซอร์วิส จ.ชลบุรี สถานที่ตกแต่งสวยงาม และมีเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้.

กิจกรรม “เอเชียประกันภัยพบประชาชน” จ.ชลบุรี - 05 กันยายน 2019

เอเชียประกันภัยจัดกิจกรรม “เอเชียประกันภัยพบประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและสินค้าที่โดดเด่นของบริษัท ให้แก่ลูกค้า-ประชาชนทั่วไป ที่มารอรับบริการตรวจสภาพรถ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากลูกค้า-ประชาชน เป็นอย่างดี และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้คุณวินัย ศรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมเดินทางไปพบและเยี่ยมเยียนผู้บริหารงานขายที่อยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี คุณประยุทธ์ กีระสี  และ คุณสุเชษฐ์ ศิริมหามงคล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ ประกันประเภท 1 รถ SUV , ประเภท 2+ 35 up และประเภท 3 เอเชีย 3 Best เป็นต้น รวมถึงได้แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น  Agent Buddy และ Line @ ASIA_ Marketing เพื่อให้ตัวแทนได้รับความสะดวกในการขยายงาน และการรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากบริษัทได้อย่างรวดเร็ว.

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|