Easy Home

แผนประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย อีซี่โฮม

แผนประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ทั้งหมดนี้คุ้มครองเต็มทุนประกันภัย และเพื่อความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ (ตามความเสียหายจริงรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท) ต่อครั้ง/ต่อปี

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท)
1 ปี2 ปี3 ปี
500,0007001,225
1,750
1,000,0001,1001,9502,750
หมายเหตุ
1. รับประกันเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีดล้วนและ/หรือแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ยกเว้นบ้านไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบด้วยไม้เกินกว่า 80% ของสิ่งปลูกสร้าง
2. สถานที่เอาประกันภัยจะต้องใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ทั้งแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด และต้องไม่มีการใช้งานเพื่อประกอบกิจการใด ๆ อันก่อให้เกิดรายได้
3. คุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ไม่รวมทรัพย์สินส่วนตัว เช่น นาฬิกา แว่นตา โน๊ตบุค ฯลฯ
4. หลักฐานการรับประกันภัย
4.1 ใบคำขอเอาประกันภัย
4.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ตามสถานะของผู้เอาประกันภัย
4.3 แบบแสดงตนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตามสถานะของผู้เอาประกันภัย
แผนประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย HOME PLUS

แผนประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย HOME PLUS

ตารางความคุ้มครองทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย / จำกัดวงเงินคุ้มครอง

หมวด 1

ภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
300,000 บาท - 50,000,000 บาท
ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
วงเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 : ชดใช้ 1,000 บาทต่อวัน
สูงสุด 50,000 บาท กรณีเสียหายมากกว่า 50%
หรือสูงสุด 100,000 บาท กรณีเสียหายสิ้นเชิง
สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 : ชดใช้ 500 บาทต่อวัน
สูงสุด 25,000 บาทกรณีเสียหายมากกว่า 50%
หรือสูงสุด 50,000 บาท กรณีเสียหายสิ้นเชิง
ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการประเมิน10% ของทุนประกันภัย
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสำหรับสถาปนิก พนักงานสารวจ วิศวกร10% ของทุนประกันภัย
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจรวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี

หมวด 2

ประกันภัยโจรกรรม โดยต้องปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์
การปล้นทรัพย์ (จร.2)
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อชิ้น

หมวด 3

ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี

หมวด 4

อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผู้เอาประกันภัย และบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุภายในบ้าน
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี
หมายเหตุ
 1. รับประกันภัยเฉพาะบ้านที่ลักษณะดังต่อไปนี้เท่านั้น
  1. สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 หมายถึง อาคารที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กที่มีฉนวนห่อหุ้ม และมีผนังที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หิน อิฐฉาบปูน 2 ด้าน คอนกรีตบล็อกฉาบปูน 2 ด้าน มากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด ส่วนประตู หน้าต่าง บันได วงกบ ชายคา โครงหลังคา ฯลฯ จะเป็นวัสดุใดๆก็ได้
  2. สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 2 หมายถึง อาคารที่มีโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กที่มีฉนวนห่อหุ้ม และมีผนังที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หิน อิฐฉาบปูน 2 ด้าน คอนกรีตบล็อกฉาบปูน 2 ด้าน 50%-80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด *** สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ทั้งหลัง ไม่รับประกันภัย ***
 2. สามารถทำประกันภัยได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยกำหนดทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับลักษณะ และขนาดของบ้าน
 3. ไม่มีการประกอบกิจการใดๆทั้งสิ้นภายในสถานที่ที่ทำประกันภัย ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 4. ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง
  1. บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
  2. ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
  3. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย

ในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยเป็น ห้องชุด คอนโดมิเนียม หรือผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการให้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง : ทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองคือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างตามที่ระบุข้างต้น และให้รวมถึง วอลเปเปอร์ สีทาผนัง ฝ้า และบัวผนัง

ไม่คุ้มครอง : เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสาเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค เป็นต้น คุ้มครองเฉพาะการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ สำหรับ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา TABLET GPS นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป และกระเป๋าถือ

ทุนประกันภัยเบี้ยรวม
1 ปี2 ปี3 ปี
300,0001,445.202,529.323,612.53
400,0001,570.712,749.423,927.22
500,0001,699.862,974.974,249.18
600,0001,863.573,260.564,657.55
700,0001,981.803,467.924,954.05
800,0002,125.503,718.955,313.30
900,0002,301.944,027.275,753.50
1,000,0002,465.654,314.676,163.68
1,100,0002,712.134,745.776,780.32
1,200,0002,849.464,985.887,123.20
1,300,0002,967.705,193.257,419.70
1,400,0003,004.995,302.397,510.65
1,500,0003,145.055,504.297,862.63
1,600,0003,215.085,625.268,036.34
1,700,0003,415.175,977.238,538.39
1,800,0003,534.326,184.608,834.88
1,900,0003,730.776,527.489,325.10
2,000,0003,824.456,693.019,560.66
2,100,0003,950.876,913.119,876.26
2,200,0004,119.137,206.8810,296.45
2,300,0004,348.327,607.9710,868.53
2,400,0004,427.457,747.1211,067.71
2,500,0004,503.847,881.7311,260.52
2,600,0004,630.268,101.8311,574.30
2,700,0004,709.398,240.9811,772.57
2,800,0004,888.568,554.7612,221.86
2,900,0005,032.268,804.8712,579.29
3,000,0005,184.159,073.1712,961.28
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|